Khas gurgem shop, 17th apartment, 9th bag, Choibalsan city, Dornod aimag

Tel:  99063556